လွယ်ကူရှင်းလင်း သမ္မာကျမ်းစာ
ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို နားထောင်ခြင်းဖြင့်သာ သခင့်၏ ပြန်ကြွလာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုဆိုနိုင်သည်

ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို နားထောင်ခြင်းဖြင့်သာ သခင့်၏ ပြန်ကြွလာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုဆိုနိုင်သည်

 ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို နားထောင်ခြင်းဖြင့်သာ သခင့်၏ ပြန်ကြွလာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုဆိုနိုင်သည်

သခင်ယေရှု ပြောခဲ့သည်မှာ- “ ငါသည်တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံကို ကြား၍တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍ သူနှင့်အတူ စားသောက်မည်။ သူသည်လည်းငါနှင့်အတူ စားသောက်ရလိမ့်မည်။” (ဗျာဒိတ်ကျမ်း။ ၃:၂၀)

Leave a Reply