စာရင်း

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် (ရွေးချယ်မှု)

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ဘုရားသခင်သည် လူ့အသက်တာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်

ကမ္ဘာကြီးထဲသို့ သင်ငိုယိုကာ ရောက်ရှိလာသည့်အချိန်မှစ၍ သင်သည် သင်၏တာဝန်ကို စတင်ဖြည့်ဆည်းရပေတော့သည်။ ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်နှင့် ဘုရားသခင် ရည်စူးထားသည့်အတိုင်း သင်၏ကဏ္ဍကို သင်ဆောင်ရွက်ရပါတော့သည်၊ သင့်ဘဝ၏ ခရီ...

နောက်ထပ် ဖတ်ရန်

ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းရာ လမ်းခရီး

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဘုရားသခင် ဧဝကို ဖန်ဆင်းသည်
ဘုရားသခင်သည် ဣဇက်ကို ပူဇော်ရန် အာဗြဟံကို အမိန့်ပေးတော်မူသည်
လူသားသည် ဥပုသ်နေ့ကို အစိုးရသည်
ယေရှု သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် သူ၏တပည့်တော်များကိုပြောသည့် စကားများ