ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ၀င်ရောက်ခြင်းအပြစ်မှဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သခင်ကိုကြိုဆိုခြင်းအစစသောသမ္မတရားကိုနားလည်ရန်အွန်လိုင်းမိသဟာယဖွဲ့ခြင်းတွင်ပါ ၀င်ပါ

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။

 • ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရန်စံနှုန်ကာအဘယ်နည်း။
 • သခင်ကိုယုံကြည်သည်နှင့်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိရရှိနိုင်ပေမဲ့အပြစ်ဆက်လုပ်နိုင်သေးရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါမလား။
 • ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်လမ်းကအဘယ်နည်း။
အပြစ်ကို မည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်သနည်း

အပြစ်ကို မည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်သနည်း

 • အပြစ်၏ဇာတ်မြစ် အပြစ်ကဘာလဲ၊ မည်လိုမှသာအပြစ်ထပ်မလုပ်နိုင်လဲ။
 • သခင်ကိုယုံကြည်သည်နှင့်ခွင့်လွတ်ခြင်ကိုရရှိသည်၊ ဘာကြောင်အပြစ်ထပ်ကျူးလွန်
 • နိုင်သေးလဲ၊ အပြစ်ကျူးလွန်မူကိုဘယ်လို့ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲ့သို့ဝင်ရောက်နိုင်လဲ။
သခင်ကိုကြိုဆိုခြင်း

သခင်ကိုကြိုဆိုခြင်း

 • သခင်ယေရူပြန်ကြွလာခြင်း၏ပရောဖတ်ပြုချက်သည်မည်သို့ပြည်စုံလားသနည်း။
 • သခင်ယေရူပြန်ကြွလာခြင်းနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။
 • မည်လိုမှသာသခင်ကိုကြိုဆိုနိုင်မည်နည်း။
 • သခင်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုကြိုဆိုခြင်းသည်သင်လွယ်ကူစွားလွယ်မှာတတ်သည်။
လှပသောကံကြမ္မာသို့ဝင်ရောက်ခြင်း

လှပသောကံကြမ္မာသို့ဝင်ရောက်ခြင်း

 • လူရှင်သန်ရတာဘာကြောင်ဒီလောက်နာကျင်ရလဲ။
 • နာကျင်မူကိုမည်လိုဖယ်ရှားမှသာလှပသောကံကြမ္မာပန်တိုင်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။
 • ဘယ်လိုမျိုးလူမှသာလှပသောကံကြမ္မာပန်တိုင်သို့ဝင်ရောက်မိုင်မည်နည်း။

အသုံးပြုသူထောက်ခံချက်များ

အကြံပြုပေးခြင်း